Ingezakte wervel

Introductie

De anatomie van de wervels

De stevigste bouwstenen van de wervelkolom zijn onze wervellichamen. Deze bestaan uit een stevige buitenkant (de dekplaat aan de bovenkant, de sluitplaat aan de onderkant) en een wat minder stevige binnenkant.

Binnen in onze wervellichamen is het bot zachter omdat er ook veel ruimte is voor de productie van nieuwe bloedcellen. Dit gebeurt in ons beenmerg en zit vooral in het bekken en in onze wervellichamen. Deze ruimte is daarom ook goed doorbloed. De vorm van een wervel is vrij rond waarbij de buitenste ring weer het stevigste deel van onze dek- en sluitplaten is.

Aan de achterzijde zitten nog stevigere structuren die we de boogvoeten of pedikels noemen. Dit is onderdeel van een wervelboog waarbinnen de neurologische structuren (ruggenmerg en/of zenuwen van de cauda equina) zich bevinden.

Wat verandert er bij het ouder worden?

Wat is osteoporose?

Wanneer we ouder worden neemt de botkwaliteit bij ons allemaal af. Vrouwen boven de 55 jaar (na de menopauze/overgang) worden hierin het meest getroffen omdat zij door hormoon veranderingen calcium verliezen uit hun botten. Dit proces wordt osteopenie of osteoporose genoemd.

Bij osteopenie is de botkwaliteit minder stevig en bij osteoporose komt de botkwaliteit onder een kritische grens waarbij breuken in het lichaam makkelijker kunnen ontstaan dan bij normale botkwaliteit. Het vaakst worden deze breuken gezien aan heupen en wervellichamen.

Bepalen van de botkwaliteit

De botkwaliteit kunnen we bepalen door het maken van een botdichtheidsonderzoek of dexa-scan. Met een lichte dosis röntgenstraling wordt dan aan de wervelkolom en de heup beoordeeld hoe het met uw botkwaliteit is gesteld en of er breuken/inzakkingen van wervels te zien zijn. Is deze fors afwijkend of al erg vroeg in het leven afwijkend dan dient er onderzoek plaats te vinden naar mogelijk onderliggende oorzaken.

Bijna 900.000 mensen in Nederland hebben een vorm van osteoporose en komt daarmee dus veel voor. Daarom is het belangrijk dat de ziekte tijdig wordt gediagnostiseerd aangezien er met medicijnen adequate behandeling kan plaatsvinden om vervelende breuken te voorkomen.

Oorzaken

Botkwaliteit schiet tekort

Is de botkwaliteit ernstig tekort schiet kunnen er al bij weinig indrukwekkende gebeurtenissen wervelinzakkingen of -breuken ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: het opmaken van een bed, het verplaatsen van een bloempot. Mensen voelen en horen soms letterlijk een krak in hun rug optreden.

Ernistige ongevallen

Dergelijke breuken kennen een ander patroon van breken dan bij een zwaar ongeval zoals een val van hoogte of een aanrijding met een auto. In die laatste categorie zien we ook breuken die de stabiliteit van de wervelkolom kunnen aantasten en zijn er vaker neurologische symptomen dan bij de osteoporotische breuken.

Combinatie van osteoporose en een ernstig ongeval

De combinatie van osteoporose en een fors ongeval maakt uiteraard dat de behandelaar extra alert moet zijn op instabiliteit en zal men vaak aanvullend onderzoek met CT scan en eventueel MRI moeten uitvoeren.

Diagnose

Hoe ziet men een dergelijke inzakking en hoe geneest deze?

De gemiddelde osteoporotische wervelinzakking kent een minimale indeuking van de dekplaat van de wervel op een röntgenfoto en zal vooral bovenin de rug optreden daar waar de rug in kyfose staat (bol is). Omdat osteoporose de botdichtheid laat afnemen betekent dit niet dat de genezing van de breuk anders loopt dan bij iemand zonder osteoporose. De breuk zal dan ook gemiddeld met 4-6 weken een stuk minder pijnlijk zijn en bij 12 weken genezen zijn. Als de breuk moeilijk te herkennen is op een röntgenfoto kan een CT scan uitkomst bieden.

Omdat osteoporose en artrose (slijtage) twee geheel verschillende aandoeningen zijn dient men zich te beseffen dat bij ernstige slijtage en bijkomende standveranderingen van de rug (zie sagittale balans) de inzakking van de wervel ernstigere vormen kan aannemen. Daarom is het advies om bij acute rugpijn bij latere leeftijd niet te lang te wachten met een bezoek aan de huisarts en aan te dringen op het maken van een röntgenfoto.

Online afspraak aanvragen

Wilt u ook echt gehoord worden? Een gelijkwaardig gesprek over uw pijn, uw zorgen, uw pijnreis? Vraag vandaag nog een afspraak aan en de assistente belt u snel voor de vervolgstappen.
Vraag afspraak aan