Herstel van rugletsel in Spine Center Amsterdam

Dokter van Gaalen is een verademing. Na een maanden durend traject bij andere artsen en ziekenhuizen en telkens wisselende informatie heeft dokter van Gaalen de complexe situatie in een aantal heldere stappen uitgelegd aan mij en mijn echtgenote. Een goed luisterend oor en duidelijke heldere taal!

Dokter van Gaalen had geen “goed” nieuws, maar door het vertrouwen in hem ga je de toekomst toch anders tegemoet. Het voelt fijn dat er iemand zoals hij meekijkt naar je herstel en zich er mee bemoeit.

Als je mogelijk blijvend letsel hebt door een ongeval dan is dat heel rot. Maar als je de zekerheid hebt dat alles ervan beperkt is tot een minimum geeft dat toch hoop. Zeker als dat vertrouwen door eerdere artsen is beschaamd.

Ook de snelheid en accurate handelen van zijn assistente dient vermeld te worden!