Spondylodese in het Diakonessenhuis

Op mijn 20e (1980!) had ik het eerste contact met een neuroloog over mijn rugklachten. Deze klachten zijn een rode draad in mijn leven gebleven. Tot ik in 2017 op de polikliniek bij dr. van Gaalen kwam voor een eerste consult. In goed overleg en na zorgvuldige afwegingen werd het besluit genomen om een spondylodese uit te voeren.

Dr. van Gaalen is een deskundige arts, zijn vaardigheden om op (zover mogelijk) gelijke voet met een patiënt is gesprek te gaan zijn uitzonderlijk. De operatie is geen tovermiddel voor alles, en moet vooral niet onderschat worden maar is voor mij wel een nieuw begin geweest.

Ik ben nog iedere dag dankbaar dat ik de weg naar de poli van dr. van Gaalen gevonden heb!