Heb ik een verwijsbrief nodig?

Ja. Een bezoek aan ons moet altijd worden goedgekeurd door uw huisarts, indien u wenst dat de zorgverzekeraar de kosten op zich neemt. Zonder een verwijzing kunnen wij u wel helpen, maar dan dient u zelf de kosten te betalen. De hoogte van deze kosten zijn bij ACIBADEM IMC op te vragen.